Akrys 3000 Akryl - Akrylowa masa tynkarska 25 kg

Czas realizacji zamówienia: 2-3 dni
Producent: Dekoral
Nowa cena: 175.00 Stara cena: 187.58
 
Akrylowa masa tynkarska Akrys 3000 Akryl służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i wełną mineralną. Podłoże wymaga zagruntowania preparatem – Akrys 3000 P. Masa tynkarska AKRYS 3000 Akryl przeznaczona jest także do ręcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków. Stosowana jest zarówno w budynkach nowych jak i już istniejących, na podłożach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny jak i pokrytych dobrze związaną powłoką farb.
 
op. 25kg, baranek
 
  • wysoka odporność na warunki atmosferyczne
  • wzmacniany włóknami
  • powłoka zabezpieczona przez mikroorganizmami
  • łatwe nakładanie i wyprowadzanie wzoru
  • odporny na wnikanie wody opadowej
Wydajność Baranek 1,5mm - 2,2÷2,7 kg/m2
Baranek 2,0mm - 3,0÷3,5 kg/m2
 
Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów należy zastosować specjalne materiały przeznaczone do ich likwidacji. W celu zabezpieczenia przed wykwitami solnymi należy zastosować grunt blokujący Bloker marki Dekoral Professional. Podłoże należy wykonać zgodnie z technologią ocieplania ścian zewnętrznych budynków.
Gruntowanie: Podłoże należy zagruntować preparatem Akrys 3000 P marki Dekoral Professional na 24 godziny przed nakładaniem tynku. Podkład należy nakładać po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojącej, co w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) następuje po 3-4 dniach. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. Dla uzyskania optymalnego efektu kolorystycznego należy stosować preparat Akrys 3000 P w kolorze zbliżonym do tynku Akrys 3000 Akryl.

Przygotowanie tynku

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem tynk należy dokładnie wymieszać przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem koszykowym, do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy.

Nakładanie

Masę tynkarską należy nałożyć na podłoże równomierną warstwą na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą plastikową ukształtować fakturę tynku baranek, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi.

Wysychanie

Podczas aplikacji i wysychania tynku wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%, a temperatura powietrza, podłoża oraz materiału powinna być w zakresie od +5 do +25°C. Czas schnięcia nałożonego na podłoże tynku (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 8 godzin. Całkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej następuje po 24 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania tynku i powodują trudności w aplikacji.
Nowo nałożony tynk chronić przed opadami atmosferycznymi aż do jego całkowitego utwardzenia.
Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.

Dodatkowe informacje

Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, nagrzanych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.
Wyrób przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 0 °C do +25 °C. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz.
W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami o tym samym numerze partii produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.
Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.
Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja Stosowania Akrys 3000 dostępne na stronie www.dekoralprofessional.pl, z którą należy zapoznać się przed przystąpieniem do prac tynkarskich.
Szczegółowe informacje dotyczące prac ociepleniowych opisane są w instrukcji ITB nr 418/2007 oraz 447/2009.
Sposób dostawy Koszty
pobranie przelew zwykły Payu
Kurier
30.00 zł 25.00 zł 25.00 zł
Odbiór osobisty

---

---

---

Kurier - paleta
199.00 zł 190.00 zł 190.00 zł
Kurier ponadgabaryt 2m
130.00 zł 59.00 zł 59.00 zł
Kurier ponadgabaryt 3m
140.00 zł 92.00 zł 92.00 zł
Kurier ponadgabaryt 4m
140.00 zł 92.00 zł 92.00 zł